top of page

דף שאלות נפוצות ותשובות לעיונכם

 1. האם נדרש ידע מוקדם?

הודות לגישה האישית בה אני נוקט בסטודיו, לא נדרש ידע מוקדם או נסיון מצטבר. את אלה תוכלו לרכוש במהירות במהלך לימודכם בסטודיו.

2. האם ניתן להצטרף לקבוצה פעילה, וכיצד אדביק את הפער הקיים בחומר הלימודי?

אפשר בהחלט להצטרף לקבוצה קיימת ופועלת, ואין כל קושי בהשלמת הפערים. למעשה, אין חשיבות להשלמת פער מאחר שכל תלמיד המשתתף בסדנא מקבל את היחס וההנחיות להם הוא זקוק. גישת הליווי בסטודיו היא אישית והיא מותאמת לצרכיו של הלומד. מוקד ההוראה הוא התלמיד ולא תוכנית לימודים מוכתבת.

3. כיצד בנויים הקורסים?

הקורסים מבוססית על תבניות של ארבעה מפגשים שבועיים בני שעתיים כל אחד. במהלך הקורס אני מלמד טכניקות עבודה שונות ומגוונות המאפשרות להגיע לתוצאות מיטביות במסגרת הרצונות של התלמידים.

 4. האם אני חייב לסיים עבודה בכל שיעור?

אין כל חובה לסיים את העבודה במהלך שיעור אחד. עבודות רבות של תלמידים רבים הן מורכבות וגדולות מכדי שיהיה אפשר לסיימן במהלך שיעור אחד. ניתן בהחלט לטפל בעבודה באופן כזה שיהיה אפשר להמשיכה גם בשבועות הבאים

5. איך משמרים עבודה כך שניתן יהיה להמשיך לעבוד עליה גם מאוחר יותר?

על מנת לשמר עבודות כך שנוכל לטפל בהן במועד מאוחר יותר עלינו לעטוף אותן היטב בניילון.

במידה שהחומר התחיל להתייבש ולאבד את גמישותו קיימת אפשרות לעטוף את העבודה בבד לח כדי להחזיר את הלחות ואת הגמישות לחומר המתייבש.

6. האם נדרש כוח פיזי או יכולות פיזיות מיוחדות?

ממש לא. לא נדרש כל כוח פיזי על מנת ליצור בחומר. ניתן ליצור עבודות כמעט בכל גודל ללא שימוש בכוח פיזי. את העבודות הגדולות ניתן ליצור בחלקים קטנים שאותם ניתן להרכיב מאוחר יותר עם גמר העבודה

bottom of page