top of page

חוגים למבוגרים

שיעורים שבועיים בני שעתיים
קבוצות קטנות 
רמה מותאמת אישית
ידע קודם אינו הכרחי

ימי ב':      09:30-11:30

              17:30-19:30

              20:00-22:00

יום ד':     20:30-22:30

ימי שישי: 8:30-10:30


 

הקבוצות מתקיימות  בימים ובשעות הבאים:

500 ש"ח לחודש

חוגים לבני נוער

שיעורים שבועיים בני 1.5 שעות
קבוצות קטנות 
רמה מותאמת אישית
ידע קודם אינו הכרחי
כל סוגי האומנות
גילאים 12-18

הקבוצות מתקיימות  בימים ובשעות הבאים:

 

ימי ב':             17:30-19:30

500 ש"ח לחודש

bottom of page