top of page

חוגים למבוגרים

שיעורים שבועיים בני שעתיים
קבוצות קטנות 
רמה מותאמת אישית
ידע קודם אינו הכרחי

ימי ב':       9:00-11:00

               20:30-22:30

יום ד':       20:30-22:30

ימי שישי:  8:30-10:30


 

הקבוצות מתקיימות  בימים ובשעות הבאים:

480 ש"ח לחודש

חוגים לבני נוער

שיעורים שבועיים בני 1.5 שעות
קבוצות קטנות 
רמה מותאמת אישית
ידע קודם אינו הכרחי
כל סוגי האומנות
גילאים 12-18

הקבוצות מתקיימות  בימים ובשעות הבאים:

 

ימי ג':             17:30-19:30

480 ש"ח לחודש

bottom of page