top of page

שף, ירון מנשה

התחיל את פעילותו בסטודיו לפני כ-10   שנים כאשר אשתו העניקה לו במתנה 4 שעיורי פיסול.

"אני לא יודע לפסל כלום". אמר לי ירון עשה התחיל את דרכו.

בעזרת התמדה ורצינות המאפיינים את ירון הוא הגיע להישגים מרשימים מאוד, חלקם מוצגים כאן .

bottom of page