top of page

כפר סבאית, גננת וותיקה, מדריכה ומאמנת להורות מיטבית , מוצאת ביצירה דרך ל"מילוי מצברים" ולביטוי אישי. 

נהנית מהפירגון והמחמאות על היצירות מפי שלושת הילדים והבעל האהובים , מלאת סיפוק והנאה מהתהליכים והתוצרים כאחד. מכורה ליצירה.

bottom of page