IMG-20170709-WA0026
IMG-20170709-WA0026

IMG-20170709-WA0027
IMG-20170709-WA0027

IMG-20170709-WA0024
IMG-20170709-WA0024

IMG-20170709-WA0026
IMG-20170709-WA0026

1/18

החוויה בעשיית הרקדנית:
הבעתי בחומר, עשייתו ובתנועת הפסל עוצמה וסף שאני לא יכולה להגיע אליהם בעצמי אלא רק לנסות ולהביע אותו על אובייקט אחר, משהו שאני מייחלת לעצמי בסופו של דבר בחיים.